Kontaktpäeva eesmärgid

 1. Tudengil on võimalus esitleda hetkeseisu oma magistritööst
 2. Tudengil on võimalus saada tagasisidet oma magistritööle ning vastuseid esilekerkinud küsimustele.

Plaan/Tegevused

Planeeritud aeg: 120 minutit

1. Sissejuhatus [5’]

2. Tudengite ettekanded [10’ iga ettekanne]

 • Magistritöö ettekanne (max 10 minutit iga tudeng)
 • Pärast ettekannet, ettekande tegija täidab ära selle vormi
 • Pärast ettekannet, kuulajad täidavad ära selle vormi
 • Lõpuks, ettekande tegija läheb oma töölauale, vaatab üle teiste poolt pakutud küsimused/aspektid ja valib mõned tema jaoks kõige olulisemad.

3. Töö gruppides [mitmes grupis korraga iga ettekandja jaoks üks grupp 15’]

 • Iga ettekandja alustab ühe grupiga ning liigub siis edasi järgmise grupi juurde:
  1. Ettekandja valib ühe olulise küsimuse/aspekti oma töölaualt (kuulajate või enda poolt välja pakutud), esitleb seda grupile diskussiooniks ja tagasiside saamiseks
  2. Grupiliikmed annavad tagasisidet, ideid. Ettekandja teeb märkmeid grupi diskussiooni ajal siia vormi
  3. Küsimuse/aspekti ammendudes valib ettekandja järgmise küsimuse/aspekti oma töölaualt ning alustab punktiga 1 uuesti.

4. Kokkuvõte [10’]

 • Õppejõud avab selle vormi, et teha märkmeid kontaktpäeva kohta
 • Iga ettekandja teeb 1 minuti jooksul ülevaate kõige olulisemast, mida tänane kontaktpäev temale andis
 • Kuulajad vajadusel täiendavad
 • Õppejõud avab kontaktpäeva töölaua, ja näitab seda teistele.